+7 (343) 220-20-00 Belinski-Str. 163V, Ekaterinburg, Russland
RU EN

Team

Andrey Zhulbitskii
Andrey Zhulbitskii CEO
тел.: +7 (343) 220 20 00 e-mail: info@binsys.ru
 
Michael Dvortsov
Michael Dvortsov COO
тел.: +7 (343) 220 20 00 e-mail: info@binsys.ru
 
Michael Ardashov
Michael Ardashov Technischer Direktor
тел.: +7 (343) 220 20 02 e-mail: ardashov@binsys.ru
 
Vladislav Mayevskiy
Vladislav Mayevskiy IT-Direktor
тел.: +7 (343) 220 20 03 e-mail: mvv@binsys.ru
 
Alexey Kochetkov
Alexey Kochetkov Stellvertretender CEO für allgemeine Fragen
тел.: +7 (343) 220 20 06 e-mail: info@binsys.ru